Advanced Search

Now showing items 1-19 of 19

  • Asperger sendromu ve şizoid görüngü 

   Anlı, İrem (Nobel Tıp Kitabevleri, 2016)
   Klasik psikanalizde pek çok ödipal gibi görünen meselenin altında, derin bir şizoid acı, korku ve görüngü vardır. Ancak bazen bu şizoid görüngü de, oldukça az bilinen, bazen yetişkinliğe kadar tanı konulmamış olan ve ...
  • Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik 

   Güriş, Selahattin; Astar, Melek (Der yayınları, 2014)
   İstatistik, daha doğrusu sosyal bilimler alanında kullanılan istatistik açısından, bu yıllar içinde çok büyük denebilecek bir değişme olduğu söylenemez. Ancak hesap makineleri ile bile zor çözülebilen, hatta çözülemeyen ...
  • Bilimsel gerçeklerle kilo vermenin ABC'si: Karatay diyeti 

   Karatay, Canan Efendigil (Hayy kitap, 2011)
   Karatay Diyeti ile doğru bildiğiniz yanlışları düzelteceksiniz. Kilo verirken, sabahları dinç ve dinlenmiş olarak uyanacak, güne sevinç içinde başlayacaksınız. Bütün gününüzü de acıkmayarak, tatlılara saldırmayarak, enerji ...
  • Bulaşıcı hastalıklar hemşireliği 

   Görak, Gülay; Savaşer, Sevim; Yıldız, Suzan (İstanbul tıp kitabevi, 2011)
   Eserde toplumumuzda ve morbidite açısından önemli bir yer tutan bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları ile hemşirelik bakımlarına yer verilmiştir. Kitabın sistematik yapılandırılmasında; enfeksiyon oluşumu, kontrol altına ...
  • Diyabetliyim ne yiyebilirim? 

   Alphan, Emel Tüfekçi (Medya Tower Tanıtım Prodüksiyon ve Yayıncılık Hizmetleri, 2009)
   Siz diyabetlileri tedavi ederken amacımız, diyabetle ilgili belirtileri ortada kaldırmak veya hafifletmek, diyabete bağlı oluşabilecek hastalıkları önlemek veya geciktirmektir. Burada en önemli görev size düşüyor . Çünkü ...
  • Diyaliz el kitabı 

   Sezen, Adem (Nobel tıp kitabevleri, 2013)
   Hemodiyaliz, günümüzde son dönem böbrek yetmezliğinin tedavisinde, sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca son dönem böbrek yetmezliği hastası, hemodiyaliz tedavisi ile hayatını ...
  • Diyaliz hemşireliği 

   Sezen, Adem (Nobel tıp kitabevleri, 2014)
   Hemodiyaliz, son dönem böbrek yetmezliğinin tedavisinde dünyada en çok uygulanan tedavi modelidir. Hemodiyaliz hizmeti ülkemizin her ilinde hatta bir çok ilçesinde kamu ve/veya özel sektörde diyaliz merkezlerinde, Nefrolog ...
  • Duyum ve algı psikolojisi 

   Bulduk, Sevda; Berk, Özlem Sertel; Özkul, Haluk (Nobel tıp kitabevleri, 2014)
   Duyum ve algı araştırmaları, doğaya ilişkin izlenimlerimizin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmaktadır. Anlama çabası sayısız araştırmanın yapılmasına ve pek çok kuramın doğmasına neden olmuştur. Bu kitap duyum ...
  • Gelişim ve öğrenme. Eğitim psikolojisi 

   Aydın, Betül; Akbağ, Müge; Tuzcuoğlu, Semai; Yaycı, Levent; Ağır, Meral (Nobel akademik yayıncılık eğitim danışmanlık tic. LTD şti., 2013)
   Döllenmeden ölüme kadar süre gelen gelişim serüveninin, bebeklik ve eğitim yıllarını da kapsadığından büyük önem içermektedir. Son çocukluk ve ergenlik çağındaki bireylerle meşgul olacak meslekler grubu ve ebeveynlerin bu ...
  • Hemşirelik felsefesi. Kuramlar-bakım modelleri ve politik yaklaşımlar 

   Pektekin, Çaylan (İstanbul medikal yayıncılık, 2013)
   Hemşirelik; bireyin, fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve kültürel yönleri ile ilgilenen sağlık bilim ve sanatıdır. Başlangıçta hemşireler ne yaptıkları, bunu niçin yaptıkları, nasıl yaptıkları yada elde ettikleri ...
  • İç hastalıkları hemşireliği uygulama rehberi 

   Durna, Zehra; Akın, Semiha; Özdilli, Kürşat (Cinius yayınları, 2009)
   İç Hastalıkları Hemşireliği: İç Hastalıkları ile ilgili gelişen temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı/hasta bireyin, ailenin, toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve ...
  • Karatay Diyeti'yle yaşam boyu sağlık. 

   Karatay, Canan Efendigil (Hayy kitap, 2011)
   Elinizdeki kitap Karatay Diyeti’nin devamı niteliğinde. Doğru beslenme ve sağlıklı kilo verme ile ilgili çok daha kapsamlı bilgiler içeriyor. Genç yaşlı hepimize şefkatli bir kılavuzluk yapıyor: Mevsimlere ve yaş dönemlerine ...
  • Melanom. Tanı-tedavi-takip 

   Demir, Gökhan (Nobel tıp kitabevleri, 2009)
   Melanom, tanı ve tedavi yaklaşımını belirlemede çok disiplinli yaklaşımı en fazla gerektiren tümörlerden birisidir. Çok disiplinli yaklaşımda amaç her branşın hastaya sağlayabildiği yararların sinerjizma oluşturacak şekilde ...
  • Metabolizma atlası. Bir bakışta metabolizma 

   Salway, J.G. (İstanbul tıp kitabevi, 2012)
   Bir bakışta metabolizma, metabolizmanın sağlık ve hastalık durumlarındaki hallerini farklı bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Farklı mekanizmalar anlatılsa da kitap boyunca metabolizmanın bütün olarak ele alınmasına ...
  • Nesne ilişkileri kuramı 

   Anlı, İrem (Nobel tıp kitabevleri, 2013)
   Her yanımızdaki, ormandaki kurbağalar aralıksız ötüp duruyordu. Afrika’daki olağanüstü yüksek sesli, gıcırtılı bir vraklamaları vardır ve sizden ne kadar uzak olurlarsa olsunlar, sesleri her zaman ayaklarınızın dibinden ...
  • Öktem sözel bellek süreçleri testi. (Öktem-SBST) el kitabı. 

   Tanör, Öget Öktem (Türk Psikologlar Derneği, 2011)
   Bilindiği gibi WMS’de sözel belleğe, çağrışımlı kelime çiftleri öğrenme alt testiyle bakılır. Bunların bir kısmını kolay çiftler, bir kısmını zor çiftler oluşturur. Ben bir süre sonra, WMS bellek alt testlerine, WMS’nin ...
  • Parkinson hastaları için ev egzersiz programı 

   Bu kitapçıkta gösterilen gösterilen egzersizler, Parkinsonlu hastalarla ilgili randomize bir çalışmada kullandığımız ev programını oluşturan egzersizlerdir. Çalışmamızda ev egzersizi programını uygulayan hastalarımızda ...
  • Rehberlik 

   Aydın, Betül (Pegem akademi, 2012)
   Bu kitapta rehberlik, öğretmen adayları hedef kitleyi oluşturacak şekilde planlanmıştır. Geleceğimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin rehberlik vasfı olmadan öğretmen olunamayacağı, öğretmenliğin rehberlik ...
  • Temel ve klinik nöropsikofarmakoloji 

   Akın, Demet; TR54503 (Akademisyen Tıp Kitabevi, 2016)
   Değerli dostum Prof. Dr. Figen Ateşçi ile nöroloji ve psikiyatri tıpta uzmanlık öğrencilerini, klinik psikoloji doktora öğrencilerini ve yeni gelişmelerden haberdar etmek ve uzmanlık dönemleri sırasında hazırlayacakları ...