Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖgün, Muhammed Nur
dc.contributor.authorAksay Koyuncu, Bahar
dc.contributor.authorTuncer, Özlem Güngör
dc.contributor.authorEvcili, Gökhan
dc.contributor.authorTolun, Reha
dc.contributor.authorKrespi, Yakup
dc.date.accessioned2016-07-25T07:47:56Z
dc.date.available2016-07-25T07:47:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationOgun MN, Aksay Koyuncu B, Gungor Tuncer O, Evcili G, Tolun R, Krespi Y. [Relationship between NIHSS score (national institues of healt stroke scale scores), vessel occlusion and affected hemisphere in acute ischemic stroke]. Abant Med J. 2016; 5(1): 8-15 doi: 10.5505/abantmedj.2016.28482en_US
dc.identifier.issn2147-1800
dc.identifier.urihttp://abantmedj.com/en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1042en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractIntroductıon: The NIH Stroke Scale (NIHSS) is used to assess acute ischemic stroke severity and outcome, however, it can award more points for tests of presumed left-hemisphere function, such as language, than for tests of right-hemisphere function, such as neglect. This difference may be important if a low NIHSS score is used to exclude patients with right-hemisphere stroke from clinical trials or established treatments. High NIHSS scores are usually associated with arterial occlusion but it is unknown what the effect of side of stroke lesion to clinical evaluation in this association is. We tested the NIHSS scores as an instrument to determine arterial occlusion within 12 hours of stroke onset. The aim of this study was to investigate whether the relationship between acute NIHSS score and arteral occlusion as determined by acute MR angiography differs between right- and left-sided stroke. Methods: This was a retrospective study of 139 patients with acute stroke seen at Florence Nightingale Stroke Center who underwent an MRI examination and NIHSS within 12 hours of stroke onset. NIHSS score was recorded prospectively by the admitting stroke fellow at the time of acute presentation, immediately preceding imaging. Computerized volumetric analysis of the MRI lesions, intracranial MR anjiography evaluation was performed by investigators blinded to clinical data. Results: Mean (±SD) NIHSS score was 9,7 ± 6,7 Receiver operating characteristic curves showed that the validity of NIHSS in predicting arterial occlusion was smilar in patients between left and right-sided stroke. The best cut-off point in patients evaluated with left-sided stroke was an NIHSS of 8 (83 % sensitivity, specificity 84 %), while in patients evaluated after with right-sided stroke best cut-off point was 9 (sensitivity 72 %, specificity 72 %).en_US
dc.description.abstractGiriş Ve Amaç: Amaç: Ulusal İnme Sağlık Ölçeği Skalası (NIHSS) akut iskemik inmenin şiddetini belirlemede kullanılır. Ancak dil fonksiyonu gibi sol hemisfer fonksiyonlarının, ihmal gibi sağ hemisfer fonksiyonlarına göre daha yüksek NIHSS skoru teşkil ettiği bilinmektedir. Bu durum sağ hemisfer inmeli düşük NIHSS skorlu hastaların tedaviden dışlanmasına sebep olabilir. Yüksek NIHSS skoru genellikle intrakranyal arter okluzyonu ile ilişkilidir, ancak tutulan hemisferin (Sağ ya da sol hemisfer inmesi) damar okluzyonunu ön gördüren NIHSS skoruna etkisi bilinmemektedir. Çalışmamızda inmenin ilk 12 saatinde başvuran hastaların NIHSS skoru ve arteriyel okluzyon varlığı değerlendirildi. Bu çalışmanın amacı akut intrakranyal MR anjiografi ile belirlenen damar okluzyonunun, NIHSS skoru ile ilişkisinin sağ ve sol taraflı inmeli hastalar arasında farklı olup olmadığının araştırmaktır. Yöntem ve Gereçler: Yöntemler: Bu çalışma, 2006-2009 yılları arasında Florence Nigtingale İnme Merkezi’ne inme başlangıcından 12 saat içinde başvuran ve DWI MR ve İntrakranyal MR anjiografi yapılmış olan 139 hastanın verilerinden retrospektif olarak yapıldı. NIHSS skoru görüntülemenin hemen öncesinde bir Nöroloji hekimi tarafından kaydedildi. İntrakranyal MR anjiografi incelemeleri hastaların klinik verilerinden habersiz bir Nörolog ve Nöroradyolog tarafından yapıldı. Bulgular: Mean (± SD) NIHSS skoru 9,7 ± 6,7 idi. ROC Eğrisi ile arter tıkanıklığını ön gördüren NIHSS Cut-Off değeri sağ ve sol taraflı inme arasında hastalarda benzerdi. Sol taraf inmeli hastalarda damar okluzyonunu ön gördüren Cut-off noktası 8 (duyarlılık % 83, özgüllük % 84) idi. Sağ taraf inmeli hastalarda damar okluzyonunu ön gördüren Cutoff noktası 9 (Duyarlılık % 72, özgüllük % 72) idi.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAbant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.5505/abantmedj.2016.28482en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNational Institues of Health Stroke Scale Scores (NIHSS)en_US
dc.subjectacute ischemic strokeen_US
dc.subjectUlusal İnme Sağlık Ölçeği Skalası (NIHSS)en_US
dc.subjectakut iskemik inmeen_US
dc.titleRelationship between NIHSS score (National Institues of Healt Stroke Scale Scores), vessel occlusion and affected hemisphere in acute ischemic strokeen_US
dc.title.alternativeAkut iskemik inmede damar okluzyonu, NIHSS skoru (National Institues of Healt Stroke Scale Scores) ile tutulan hemisfer arasındaki ilişkien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue1
dc.identifier.volume5
dc.identifier.startpage8
dc.identifier.endpage15
dc.contributor.authorIDTR141512en_US
dc.contributor.authorIDTR168516en_US
dc.contributor.authorIDTR118242en_US
dc.contributor.authorIDTR140963en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record