Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaramahmutoğlu, Tuğba Eryiğit
dc.contributor.authorÇarçak, Nihan
dc.contributor.authorŞahiner, Melike
dc.contributor.authorAkman, Özlem
dc.contributor.authorSnead, O. Carter
dc.contributor.authorEşkazan, Esat
dc.contributor.authorOnat, Filiz
dc.date.accessioned2016-10-14T14:06:22Z
dc.date.available2016-10-14T14:06:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKaramahmutoglu TE, Carcak N, Sahiner M, Akman O, Snead OC, Eskazan E, Onat F. The gamma-butyrolactone model of absence epilepsy: acute and chronic effects in wistar rats. Epilepsi 2013;19(2):48-52. doi: 10.5505/epilepsi.2013.65365.en_US
dc.identifier.issn1300-7157
dc.identifier.urihttp://www.epilepsidergisi.com/en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1122en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractObjective: We studied the electroencephalographic (EEG) and behavioral changes of the chemical model of generalized absence epilepsy induced by acute and chronic administration of gamma-butrolactone (GBL), a prodrug of gamma-hydroxybutyric acid. Methods: Adult male Wistar rats under anesthesia were implanted with bilateral cortical recording electrodes. The rats were administered 30 intraperitoneal injections of GBL twice daily from Monday to Friday and EEG was recorded 20 min before and 40 min after GBL injections. In order to monitor spontaneous spike-and-wave discharges (SWDs), the baseline EEGs on the subsequent Monday mornings after the first, second and third weekends were recorded for 90 min.en_US
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızda, gama-hidroksibutiratın (GHB) ön ilacı olan gama-butirolakton (GBL) ile indüklenmiş kimyasal jeneralize absans epilepsi modelinde GBL’nin akut ve kronik uygulanmasıyla oluşan EEG ve davranış değişiklikleri incelendi. Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan yetişkin Wistar sıçanlara, anestezi altında stereotaksik cerrahi yöntemi uygulandı; hayvanlara iki taraflı kortikal kayıt elektrotları implante edildi. Bir haftalık iyileşme sürecini takiben sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez i.p. GBL enjeksiyonu uygulandı. Enjeksiyon uygulamasından önceki 20 dakika, sonrasında 40 dakika olmak üzere EEG kaydı alındı, enjeksiyon yapılmadan geçen haftasonlarını takiben Pazartesi sabahları enjeksiyon öncesi 40 dakika bazal EEG kaydı alındı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürk Epilepsi ile Savaş Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.5505/epilepsi.2013.65365en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectabsence epilepsyen_US
dc.subjectgamma-butyrolactoneen_US
dc.subjectwistar ratsen_US
dc.subjectEEGen_US
dc.subjectabsans epilepsien_US
dc.subjectgama-butirolaktonen_US
dc.subjectwistar sıçanlaren_US
dc.titleThe gamma-butyrolactone model of absence epilepsy: acute and chronic effects in wistar ratsen_US
dc.title.alternativeAbsans epilepside gama-butirolakton modeli: wistar sıçanlarda akut ve kronik etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEpilepsien_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue2
dc.identifier.volume19
dc.identifier.startpage48
dc.identifier.endpage52
dc.contributor.authorIDTR172357en_US
dc.contributor.authorIDTR203528en_US
dc.contributor.authorIDTR27913en_US
dc.contributor.authorIDTR45271en_US
dc.contributor.authorIDTR122028en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record