Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Mustafa
dc.contributor.authorTaşkıran, Emin
dc.contributor.authorErbaş, Oytun
dc.contributor.authorAkar, Harun
dc.date.accessioned2016-10-19T11:19:59Z
dc.date.available2016-10-19T11:19:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationYildirim M, Taskiran E, Erbas, Akar H. [The role of kidney transplant in chronic renal disease and the evaluation of living prospective donors in kidney transplantation]. FNG & Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi 2016;1(2):67-71. doi: 10.5606/fng.transplantasyon.2016.012en_US
dc.identifier.issn2149-441X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1133en_US
dc.descriptionİzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesien_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.description.abstractKronik böbrek hastalığı (KBH) temelde yatan böbrek hastalığının nedeninden bağımsız olarak üç aydan uzun süren objektif böbrek hasarı veya glomerüler filtrasyon hızının (GFH) azalması durumu olarak tanımlanmaktadır. Türk Nefroloji Derneği (TND) tarafından ülkemizde yapılan “Chronic Renal Disease In Turkey” (CREDIT) çalışmasına göre genel yetişkin nüfusta KBH yaygınlığı %15.7 olarak saptanmıştır. Glomerüler filtrasyon hızında azalma evre 3 ve 4’e ilerlerse KBH’nin laboratuvar ve klinik komplikasyonları daha sık tespit edilir. En sık gözlenen komplikasyonlar; anemi, malnutrisyon, kalsiyum ve fosfor metabolizması bozuklukları, sodyum, potasyum ve asit-baz dengesi bozukluklarıdır. Hasta evre 5 KBH’ye ilerler ise üremi nedeniyle oluşan ve yaşamı tehdit eden klinik bulgulardan korunmak için diyaliz veya nakil gibi renal replasman tedavisine başlanmalıdır. Türk Nefroloji Derneği verilerine göre 2014 yılında Türkiye’de 2924 böbrek nakli yapılmıştır. Böbrek nakli donör kaynağına göre sınıflandırıldığında 2298’i (%78.59) canlı vericiden, 626’sı (%21.41) kadavradan yapılmıştır. Toplam sayı istenilen sayının çok altındadır.en_US
dc.description.abstractChronic renal disease (CRD) is defined as objective renal damage for a period of more than three months or decrease in glomerular filtration rate (GFR) independent of the underlying cause of the renal disease. According to “Chronic Renal Disease In Turkey” (CREDIT) study conducted in Turkey by Turkish Society of Nephrology (TSN), CRD prevalence was determined as 15.7% among general adult population. If GFR reduction becomes prominent in stage 3 or 4 renal disease, laboratory and clinic complications of CRD are detected more often. The most frequently seen complications are anemia, malnutrition, calcium and phosphorus metabolism disorders, sodium, potassium and acid-base balance disorders. When the disease progressed to stage 5 CRD, renal replacement therapy like dialysis or transplantation should be initiated in order to avoid life-threatening clinical manifestations due to uremia. According to the Turkish Nephrology Association data, 2924 renal transplantations were performed in 2014 in Turkey. When transplanted kidney is classified according to donor source, 2298 of them (78.59%) were taken from a living donor and 626 (21.41%) of them were taken from cadaver. Total number of transplantations is far below than the desired number.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.doi10.5606/fng.transplantasyon.2016.012en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectkronik böbrek hastalığıen_US
dc.subjectböbrek naklien_US
dc.subjectcanlı vericien_US
dc.subjectchronic renal diseaseen_US
dc.subjectkidney transplanten_US
dc.subjectliving donoren_US
dc.titleKronik böbrek hastalığında böbrek naklinin rolü ve böbrek naklinde canlı verici adayının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe role of kidney transplant in chronic renal disease and the evaluation of living prospective donors in kidney transplantationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon Dergisien_US
dc.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue2
dc.identifier.volume1
dc.identifier.startpage67
dc.identifier.endpage71
dc.contributor.authorIDTR44788en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record