Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk Turan, Çiğdem
dc.contributor.authorBademci, Refik
dc.contributor.authorTuran, Eren
dc.contributor.authorFarisoğulları, Zelal
dc.contributor.authorAkan, Arzu
dc.contributor.authorEroğlu, Ersan
dc.contributor.authorBaşak, Muzaffer
dc.date.accessioned2016-11-16T12:00:29Z
dc.date.available2016-11-16T12:00:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationOzturk Turan C, Bademci R, Turan E, Farisogullari Z, Akan A, Eroglu E, Erturk A, Basak M. [Nonpalpable breast lesions with roll marking method and histopathological results]. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2015: 13(3):113-116en_US
dc.identifier.issn1304-3870
dc.identifier.urihttp://tip-arastirmalari-dernegi.dergipark.gov.tr/en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1160en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, mamografide ya da utrasonografide tespit edilen, ancak ele gelmeyen meme lezyonu olan hastalarda, ultrasonografi eşliğinde ROLL (Radioguided Occult Lesion Localisation) yöntemi ile işaretleme sonrası cerrahi eksizyon sonuçlarının sunulmasıdır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ağustos 2007 ve Şubat 2009 tarihleri arasında, mamografi ya da ultrasonografi de tespit edilen, ancak ele gelmeyen şüpheli lezyonu olan 30 hastaya ultrasonografi eşliğinde ROLL ile işaretleme yapıldı. Olgulara; Ultrasonografi eşliğinde, şüpheli lezyon içine 0.3-0.5 ml serum fizyolojik içindeki 1-1.5mci Tc99m ile bağlanmış, partikül boyutu 10-80nm olan Human Serum Albumin enjekte edildi. Daha sonra olgulara, 24 saat içerisinde, ameliyathane ortamında, lokal ya da genel anestezi altında, Gama Prob yardımıyla, cerrahi eksizyon uygulandı Lezyon alanında aktivite kalmadığı kontrol edildikten sonra piyes patolojiye verilmeden cerrahi sınır için işaretlendi. Piyes standart olarak frozen ile patolojik inceleme yapıldı. Patoloji sonucuna göre malign gelen olgularda nükleer madde ile ve mavi boya ile sentınel lenf nodu biyopsi (SNLB) örneklemesi yapıldı. Malignite gelmeyen olgularda ise ameliyat sonlandırıldı.en_US
dc.description.abstractAim: The purpose of this study, patients with non-palpable suspicious lesions detected, ultrasound (US)-guided ROLL (Radio-guided Occult lesion localization) method is presented and compared with the results of surgical excision after marking. Material and Methods: Between August-2007 to February-2009, non-palpable suspicious breast lesions detected in mammography and/or US in our department, US guided ROLL marking was performed in 30 patients. Under US guidance, particle size 10 to 80 nm, 1-1.5 mci Technetium-99mbounded human serum albumin in 0.3-0.5 ml saline injected into suspicious lesion. Following in 24 hours, surgical excision was performed under local or general anesthesia with the assistance of gamma probe in the OR. Surgical margin was marked after the disappearance of radioactivity. Frozen section examination was performed during the operation for all subjects. Nuclear material and blue stain were injected around the surgical field for identification of sentinel lymph node biopsy (SLNB) upon results of malignant tumor findings in frozen section, whereas operation was terminated for benign lesions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTıp Araştırmaları Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectele gelmeyen meme lezyonuen_US
dc.subjectROLLen_US
dc.subjecthistopatolojien_US
dc.subjectnon-palpable breast lesionen_US
dc.subjecthistopathologyen_US
dc.titleEle gelmeyen meme lezyonlarının roll yöntemi ile işaretlenmesi ve histopatolojik sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeNonpalpable breast lesions with roll marking method and histopathological resultsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTıp Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue3
dc.identifier.volume13
dc.identifier.startpage113
dc.identifier.endpage116
dc.contributor.authorIDTR46954en_US
dc.contributor.authorIDTR47711en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record