Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Mustafa
dc.contributor.authorAydın Kurna, Sevda
dc.contributor.authorŞengör, Tomris
dc.date.accessioned2016-11-28T12:24:18Z
dc.date.available2016-11-28T12:24:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDemir M, Aydin Kurna S, Sengor T. [Effects of different contact lens designs on visual quality among the soft spherical contact lens users]. Turk J Ophthalmol 2013; 43: 321-5. doi: 10.4274/tjo.54926en_US
dc.identifier.issn1300-0659
dc.identifier.urihttp://www.oftalmoloji.org/en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1182en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractAmaç: Yumuşak sferik kontakt lens kullananlarda farklı lens tasarımlarının görme kalitesi üzerinde oluşturduğu değişikliklerin saptanması. Gereç ve Yöntem: Kliniğimiz kontakt lens birimine başvuran 20 hastanın 40 gözü çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalarda refraktif hata değerleri -0,50 ile -6,0 diyoptri (D) arası miyopi ve - 0,75 dioptriden az astigmatizma idi. Hastalara, asferik tasarımlı Balafilcon A (Purevision- Baush & Lomb) ve sferik tasarımlı Senofilcon A (Acuvue Oasys- Johnson & Johnson) randomize sıra ile uygulandı. Hastaların tashihsiz, gözlüklü ve Balafilcon A ve Senofilcon A lens takılı iken Snellen eşelinde görme keskinlikleri, Bailey Lovie düşük kontrast eşelinde kontrast duyarlılık değerleri, Nidek Magellan Mapper ile korneal aberasyon(rms) değerleri saptanarak kaydedildi ve sonuçlar karşılaştırıldı.en_US
dc.description.abstractPurpose: To evaluate the effects of different lens designs on visual quality among soft spherical contact lens users. Material and Method: Forty eyes of twenty patients from our contact lens unit were included in this study. Refractive errors of the patients were between -0.50 and -6.0 diopters with <0.75 diopters of astigmatism. Patients wore aspherical designed Balafilcon A (Purevision- Bausch and Lomb) and spherical designed Senofilcon A (Acuvue Oasys- Johnson and Johnson) in a random order. We recorded and compared the visual acuity with Snellen chart, contrast sensitivity values with Bailey-Lovie chart in letters, mean root mean square (rms) of corneal aberration values measured by Nidek Magellan Mapper for each eye of all patients with contact lenses on and off and with glasses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGalenos Yayınevien_US
dc.relation.isversionof10.4274/tjo.54926en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectkontakt lensen_US
dc.subjectkorneal aberasyonlaren_US
dc.subjectgörme kalitesien_US
dc.subjectkontrast duyarlılıken_US
dc.subjectcontact lensen_US
dc.subjectcorneal aberrationsen_US
dc.subjectvisual qualityen_US
dc.subjectcontrast sensitivityen_US
dc.titleSferik kontakt lens kullanan hastalarda farklı kontakt lens tasarımlarının görme kalitesine olan etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of different contact lens designs on visual quality among the soft spherical contact lens usersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalThe Turkish Journal of Ophthalmologyen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue5
dc.identifier.volume43
dc.identifier.startpage321
dc.identifier.endpage325
dc.contributor.authorIDTR161869en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record