Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇetinaslan Türkmen, İlknur
dc.contributor.authorBaşsüllü, Nuray
dc.contributor.authorBingöl, Banu
dc.contributor.authorBülbül Doğusoy, Gülen
dc.contributor.authorArıcı, Sema
dc.date.accessioned2016-12-19T12:11:03Z
dc.date.available2016-12-19T12:11:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTurkmen IC, Bassullu N, Bingol B, Bulbul Dogusoy G, Arici S. Interobserver variability in cervical smears from patients with a history of abnormal cytology: comparison of conventional pap smears and liquid-based cytology. Erciyes Med J 2013; 35(1): 13-17. doi: 10.5152/etd.2013.03en_US
dc.identifier.issn2149-2247
dc.identifier.urihttp://www.erciyesmedj.com/en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1221en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractObjective: One of the problems encountered when assessing cervical precancerous lesions is intra- and interobserver variability. The aim of this study was to determine the degree of interobserver variation in conventional PAP smears (CPS) and liquid-based cytology (LBC). Material and Methods: The diagnostic variability among three pathologists was assessed using 120 smears (67 conventional CPS and 53 LBC). The cases were selected retrospectively from the archives of the Pathology Department among the patients with follow-up, such as biopsy confirmation and/or persistent/ resolving disease in the follow-up smear. The observers examined the slides in a blinded fashionen_US
dc.description.abstractAmaç: Servikal prekanseröz lezyonlar sözkonusu olduğunda tanının tekrarlanabilirliği problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda geleneksel pap smear ve sıvı bazlı sitoloji de gözlemciler arasındaki farlılık derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Yüz yirmi smear (67 konvansiyonel, 53 sıvı bazlı sitoloji) incelenerek, 3 patolog arasındaki tanısal değişkenlik araştırılmıştır. Olgular patoloji departmanı arşivinden, biyopsi ile kanıtlı, gerilemiş veya ısrarcı hastalık şeklinde takipli hastalar arasından seçilmiştir. İnceleme kör olarak yapılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherErciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.5152/etd.2013.03en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectcytological techniqueen_US
dc.subjectintraepithelial neoplasiaen_US
dc.subjectcervicalen_US
dc.subjectcervical smearen_US
dc.subjectsitolojik tekniken_US
dc.subjectintraepitelyal neoplazien_US
dc.subjectservikalen_US
dc.subjectservikal smearen_US
dc.titleInterobserver variability in cervical smears from patients with a history of abnormal cytology: comparison of conventional pap smears and liquid-based cytologyen_US
dc.title.alternativeAnormal sitoloji hikayesi olan hastalarda servikal sitoloji değerlendirmesinde gözlemciler arası değişkenlik: Geleneksel pap smear ve sıvı bazlı sitoloji karşılaştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Medical Journalen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue1
dc.identifier.volume35
dc.identifier.startpage13
dc.identifier.endpage17
dc.contributor.authorIDTR183371en_US
dc.contributor.authorIDTR26265en_US
dc.contributor.authorIDTR160376en_US
dc.contributor.authorIDTR100576en_US
dc.contributor.authorIDTR8546en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record