Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAygün, Mahmureen_US
dc.contributor.authorYorulmaz, Gizem
dc.date.accessioned2014-06-17T13:18:45Z
dc.date.available2014-06-17T13:18:45Z
dc.date.issued2012-06-25en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationYorulmaz, Gizem. (2012). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Ağrı İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul : İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/137en_US
dc.description13.06.2015 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksek Lisans Programıen_US
dc.description.abstractAğrı, günümüzde hastayı sağlık profesyonellerinden yardım almaya yönelten en önemli sağlık sorunlarından biridir ve hemşireler ağrı ile sık karşılaşan meslek gruplarındandır. Bu yüzden hemşireler ve hemşirelik öğrencilerinin etkili ağrı yönetimi uygulayabilmeleri için yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin ağrı bilgi düzeylerini değerlendirmek ve ağrı yönetimi bilgilerini geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak amacı ile tanımlayıcı nitelikte planlandı. Araştırma 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenim gören toplam 396 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Veriler, iki bölümden oluşan soru kağıdı ile toplandı. Birinci bölümde öğrencilerin kişisel özellikleri, çalışma deneyimleri ve ağrı ile ilgili deneyimlerine ilişkin sorular, ikinci bölümde ise çeşitli kaynaklar taranarak araştırmacı tarafından, ağrı ve yönetimine ilişkin doğru ve yanlış 24 ifadeden oluşan Ağrı Bilgi Düzeyi Değerlendirme Testi kullanıldı. Verilerin analizi SPSS sürüm 16.0 programı kullanılarak gerçekleştirildi. Ağrı Bilgi Düzeyi Testi Değerlendirme Testi sonuçlarına göre, öğrenciler en yüksek puanı 64,60±13,14 puan ortalaması ile “Ağrı Fizyopatolojisi” alanından almıştır. “Ağrı Değerlendirmesi” ile ilgili puan ortalaması 47,56±17,19 olup, öğrencilerin en düşük puanı aldığı alandır. “Ağrı Kontrolü” alanının puan ortalaması 56,90±12,99 olup bu bölüm öğrencilerin orta düzeyde puan aldığı bir alandır. Tüm alanların total puan ortalaması ise 57,13±9,40 olarak hesaplanmıştır. Ağrılı hasta ya da bireyle sık sık karşılaşan ve çalışma deneyimi olan hemşirelik öğrencilerinin ağrı bilgi düzeyi alt boyut puanlarınının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, öğrencilerin ağrı ve yönetimine ilişkin bilgilerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractPain management is one of the fundamental and essential points of health care since the pain is the most effective disease that makes people seek treatment. Nurses often encounter this disease and effective pain management requires well know-how and sophisticated pain assessment. The research was conducted as descriptive, in order to determine the knowledge of nursing students and make suggestions about building their know-how about pain and pain management. The research was applied with 396 nursing students from one of the nursing academy in Istanbul during the period of May 9th and May 13th of 2011. Data set is derived from a questionnaire which consists of two main sections. First section queries the socio-demographic features of nursing students. In the second section, data were collected by using the questionnaire which was developed according to the literature review and included 24 questions related to pain and pain management. Data set analysis was conducted by using SPSS version 16.0. According to the Pain Knowledge Questionnaire, “Pain Physiopathology” section has the highest score among the nursing students with the average 64,60±13,14. “Pain Assessment” section has the average score of 47,56±17,19 and “Pain Control” section has the average score of 56,90±12,99. Nursing student sample has the average score of 57,13±9,40 in all sub-dimensions. The Pain Knowledge Questionnaire score of nursing students that encounters frequently with painful individuals, educated about pain management and has working experience, are more than the others. According to these evidences, suggestions about building nursing students’ know-how about pain and pain management are proposed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjecthemşireen_US
dc.subjecthemşirelik öğrencilerien_US
dc.subjectağrıen_US
dc.subjectağrı eğitimien_US
dc.subjectağrı değerlendirmesien_US
dc.subjectağrı kontrolüen_US
dc.subjectnurseen_US
dc.subjectnursing studentsen_US
dc.subjectpainen_US
dc.subjectpain managementen_US
dc.subjectpain assessmenten_US
dc.subjectclinical decision makingen_US
dc.subjectpain controlen_US
dc.titleHemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin ağrı ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of nursing students' pain knowledge levelen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorIDTR50144en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Hemşirelik [98]
    Hemşirelik Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record