Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDereli, Elif Elçin
dc.contributor.authorYalıman, Ayşe
dc.contributor.authorÇolaka, Tuğba Kuru
dc.contributor.authorReyhan, Aycan Çakmak
dc.contributor.authorÖzdinçler, Arzu Razak
dc.contributor.authorDemirbaş, Feyza Şule Badıllı
dc.date.accessioned2020-12-02T18:10:42Z
dc.date.available2020-12-02T18:10:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1309-4866
dc.identifier.issn1309-4866
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRrMk5ERTJOZz09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/3818
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma Parkinson hastalığı olan hastaların yaşam kalitesini de- ğerlendirmek için geliştirilen "Parkinson Hastalığı Yaşam Kalitesi Sorgulama Formu'nun (PDQL-TR)" Türkçe kültürel adaptasyonunu, geçerlilik ve gü- venilirliğini araştırmayı amaçlamıştır. Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nın polikliniğine Haziran 2005-Nisan 2008 tarihleri arasında başvuran, Parkinson hastalığı tanısı almış 89 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. PDQL'in Türkçe versiyonu (PDQL-TR), "Birleştirilmiş Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği" (UPDRS), "Hoehn & Yahr (H & Y) skalası" temel sonuç ölçüm yöntemleri olarak kullanıdı. Bulgular: PDQL-TR, H&Y ve UPDRS skalaları için hesaplanmış Pearson korelasyon katsayısı -0,36 ve-0,80 arasında değişmekteydi. PDQL-TR sorgulama formunun total ve alt grup skorlarının Cronbach alpha katsayısı 0,80'den yüksekti. Madde toplam puan değeri Pearson korelasyon kat sayı- sı 0,40 (4.soru-toplam skor) ve 0,88 (26. soru-toplam skor) arasında değiş- mekteydi, alt-grup toplam skorlarının korelasyon katsayıları ise 0,81 ile 0,96 arasındaydı. PDQL-TR'nin sınıf içi korelasyon sonuçları 0,75 (emosyonel fonksiyon) ve 0,88 (Parkinson semptomları) aralığında yer alarak, yüksek stabilite göstermiştir. Sonuç: PDQL-TR'nin psikometrik özellikleri memnuniyet vericidir ve sonuçlarımız önceki literatür bulgularıyla uyum göstermektedir. PDQL-TR Parkinson hastalığı olan hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir sorgulama formudur.en_US
dc.description.abstractIntroduction: This study aimed to evaluate Turkish transcultural adaptation, reliability, and validity of "Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire" (PDQL), which has been developed to assess the quality of life of patients with Parkinson's disease. Methods: Eighty-nine patients who were included in the study were diagnosed with Parkinson's disease. They were presented to the outpatient clinic of the Istanbul Faculty of Medicine, Physical Medicine and Rehabilitation department between July 2005 and April 2008. The Turkish translated version of PDQL (PDQL-TR), "Unified Parkinson's Disease Rating Scale" (UPDRS), and Hoehn & Yahr (HY) were used as the main outcome measures. Results: The calculated Pearson correlation coefficient for PDQL, H&Y, and UPDRS ranged between -0.36 and -0.80. Cronbach's alpha coefficients of the PDQL-TR complete questionnaire and subdomains were higher than 0.80. The absolute value of item-total score correlation coefficients by Pearson fluctuated between 0.40 (question 4-total score) and 0.88 (question 26-total score), whereas the subdomain-total score correlation coefficients ranged between 0.81 and 0.96. PDQL-TR showed high stability according to the ICC results, ranging between 0.75 (Emotional Function) and 0.88 (Parkinsonian Symptoms). Conclusion: The psychometric features of PDQL-TR are satisfactory, and our results are consistent with the previous literature findings. PDQLTR is a valid and reliable tool to measure health-related quality of life in patients with Parkinson's disease.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNörolojik Bilimleren_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.titleTurkish Version Study of "Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire" (PDQL)en_US
dc.title.alternativeParkinson Hastalığı Yaşam Kalitesi Sorgulama Formu (PDQL-TR)"nun Türkçe Versiyon Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNöropsikiyatri Arşivien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.startpage128en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record