Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇolak, Tuğba Kuru
dc.contributor.authorDereli, Elif Elçin
dc.contributor.authorYalıman, Ayşe
dc.date.accessioned2020-12-02T18:10:59Z
dc.date.available2020-12-02T18:10:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1017-995X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRBMU56VTBOQT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/3917
dc.description.abstractAmaç: Patellofemoral ağrı sendromu oldukça sık rastlanan bir diz sorunudur. Ağrı hastaların yaşam kalitesini ve fonksiyonel kapasitelerini önemli oranda etkilemektedir. Kujala patellofemoral skorlaması, patellofemoral yapıya bağlı diz yakınmalarında fonksiyonel değerlendirmeye olanak sağlayan bir araçtır. Bu çalışmada, patellofemoral ağrı sendromu olan hastalarda Kujala patellofemoral skorunun Türkçe versiyonunun geçerliği araştırıldı. Çalışma planı: Kujala ve arkadaşlarından izin alındıktan sonra Kujala patellofemoral skoru Türkçeye çevrildi. Oluşturulan Türkçe skorlama sistemi, iç güvenirliğin ve test-tekrar test güvenirliğinin değerlendirilmesi için, patellofemoral ağrı sendromu olan ve herhangi bir tedavi görmemiş olan 40 hastaya (32 kadın, 8 erkek; ort. yaş 33±12; dağılım 17-54) iki hafta arayla iki kez uygulandı. Soruların iç güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile, test-tekrar test güvenirliği Spearman korelasyon analizi ile değerlendirildi. Sonuçlar: Kujala patellofemoral skorunun iç güvenirlik analizinde Cronbach alfa katsayısı 0.84 olarak hesaplandı. Test-tekrar test değerlendirilmesinde, soruların korelasyon katsayısı 0.613 (p=0.004) ile 1.000 (p=0.000) arasında değişiklik gösterdi. Toplam sonuç için test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.944 (p=0.000) bulundu. Çıkarımlar: Ülkemizde patellofemoral ağrı sendromu olan hastalara uygulanabilecek Türkçe fonksiyonel bir değerlendirme skalası bulunmamaktadır. Bu çalışmada Türkçeye çevrilen Kujala patellofemoral skorunun iç tutarlılığı yeterli bulunmuş ve test-tekrar testlerle yüksek derecede güvenilir olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, patellofemoral ağrı sendromu olan Türk hastaların fonksiyonel değerlendirmesinde uygulanabilir.en_US
dc.description.abstractObjectives: Patellofemoral pain syndrome is one of the most common knee problems, with major effects on quality of life and function. The Kujala patellofemoral score is a functional evaluation instrument to evaluate knee problems related to the patellofemoral system. The aim of this study was to evaluate the validity of the Turkish version of the Kujala patellofemoral score in patients with patellofemoral pain syndrome. Methods: After obtaining permission from Kujala et al., the Kujala patellofemoral score was translated into Turkish. The translated version was administered to 40 patients (32 women, 8 men; mean age 33±12 years; range 17 to 54 years) twice at a two-week interval to test internal consistency and test-retest reliability of the scale. All the patients had patellofemoral pain syndrome and did not receive any treatment before administration of the scale. Cronbach’s alpha coefficient was used to assess internal consistency and Spearman’s correlation analysis was used to assess test-retest reliability. Results: Cronbach’s alpha calculated for internal consistency of the Kujala patellofemoral score was 0.84. Correlation coefficients of the items to estimate test-retest reliability ranged from 0.613 (p=0.004) to 1.000 (p=0.000), with the mean correlation coefficient of 0.944 (p=0.000). Conclusion: There has been no functional assessment scale validated for Turkish patients with patellofemoral pain syndrome. Internal consistency of the Turkish version of the Kujala patellofemoral score showed good reliability and test-retest results showed high reliability, suggesting that it is an appropriate functional instrument for Turkish patients with patellofemoral pain syndrome.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titlePatellofemoral ağrı sendromunda Kujala patellofemoral skorlama sisteminin Türkçe geçerlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeValidity of the Turkish version of the Kujala patellofemoral score in patellofemoral pain syndromeen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalActa Orthopaedica et Traumatologica Turcicaen_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.startpage152en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record