Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArıkan, Firdevs
dc.contributor.authorÖzer, Aysel Yıldız
dc.contributor.authorKesiktaş, Nur
dc.contributor.authorKaran, Ayşe
dc.contributor.authorMüslümanoğlu, Lütfiye
dc.date.accessioned2020-12-02T18:11:27Z
dc.date.available2020-12-02T18:11:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1309-3843
dc.identifier.issn1307-7384
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRReE5USXlNZz09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/4062
dc.description.abstractKarpal Tünel Sendromu (KTS) tedavisinde öncelikle konservatif tedavi yaklaşımlarına odaklanılır. Pulse manyetik alan tedavisi (PMAT) KTS için konservatif yöntemlerden biridir. Bu randomize, plasebo kontrollü, çift kör çalışmada idiopatik karpal tünel sendromlu hastalarda pulse manyetik alan tedavisinin klinik ve elektrofizyolojik parametrelere etkinliği araştırıldı. Yöntem Alınma kriterlerini taşıyan 38 hastanın (57 elin) 36’sı (53 el) çalışmayı tamamladı. Fizyoterapist tarafından 1:1 randomize edilen hastaların 18 ‘i (27 el) pulse manyetik alan 20’si de (30 el) plasebo manyetik alan tedavisi gördü Her hasta tedavi öncesinde, sonrasında ve tedaviden 1 ay sonra klinik ve elektrofizyolojik son noktalarla değerlendirildi. Klinik son noktalar VAS, semptom skoru ve ağrı nedeniyle uyanma skorundan oluşurken elektrofizyolojik son noktalar median duyusal distal latans, duyusal amplitüd, duyusal sinir ileti hızı, motor distal latans, motor amplitüd ve motor sinir ileti hızını içeriyordu. İstatistik analizlerde, SPSS 10.1 bilgisayar programı kullanılarak student t-test, chi-square test, Mann-Whitney U Wilcoxon test uygulandı. Bu testlerin sonucu olarak, her iki tedavinin, tedavi sonrası ve tedaviden 1 ay sonra klinik ve elektrofizyolojik son noktalara etkin olduğu, ancak pulse manyetik alan tedavisinin klinik ve elektrofizyolojik olarak plaseboya üstün olmadığı görüldü. Bu çalışmanın takip süresi ve çalışılan el sayısı göz önüne alındığında daha sağlıklı sonuçlar elde etmek için fazla sayıda ve uzun dönem takipleri olan hastalarla çalışmanın gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.en_US
dc.description.abstractConservative treatment approachs are primarly focused on the therapy of carpal tunnel syndrome (CTS). Pulse magnetic field therapy (PMFT) is one of the conservative method for CTS. In this randomized, double-blind, 'sham' controlled trial, PMFT's effectiveness to clinical and electrophysiological parameters on the patients with idiopathic CTS was studied. Among 38 patients (57hands) who had the inclusion criteria, 36 of them(53hands) completed the study. Enrolled patients were randomized 1:1 methodology into two groups by physiotherapist, apllied to 18 of the patients (27hands) with PMFT and sham with 20 of them (30 hands) were treated. Each patient was evaluated with clinical and electrophysological parameters before and after the treatment and one month later after treatment. Clinical parameters were the awakening scores due to pain, evaluation of the pain with visual analogue scala (VAS) and symptom severity score. Electrophysological parameters were median sensory distal latency, amplitude and the velocity of sensory nerve conduction, motor distal latency, amplitude and velocity of motor nerve conduction. In statistical analysis, student t-test,chi square test, Mann-Whitney U and Wilcoxon test were carried out by using SPSS 10.1 computer program. As a result of these tests, it was observed that both two treatments have influences on clinical and electrophysological variables at the end of the therapy and one month later after the therapy, however PMFT is not superior to sham according to clinical and electrophysiological findings. In these terms, PMFT seems ineffective in idiopathic CTS; besides we consider it is essential to follow up in a long.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.titleThe effectiveness of pulsed magnetic field theraphy i idiopathic Carpal Tunnel syndrome: A randomized, double blind, sham controlled trialen_US
dc.title.alternativeİdiyopatik karpal tünel sendromlu hastalarda pulse manyetik alan tedavisinin etkinliği: Randomize, çift kör, kontrollü çalışmaen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage8en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record