Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDıraçoğlu, Demirhan
dc.date.accessioned2020-12-02T18:11:38Z
dc.date.available2020-12-02T18:11:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1302-0234
dc.identifier.issn1308-6316
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TWpJNE1UYzRPQT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/4117
dc.description.abstracton stabil olmayan ve güçlü oksitleme etkisine sahip antiseptik, immün modülatör, analjezik ve antienflamatuvar bir gazdır. Biyolojik ortamlarda, ozon hızla oksijene ve oksijen radikallerine dönüşerek, orta düzeyde oksidatif stres oluşturur. Ozon vücut için oksidatif bir tehdit olarak algılanır. Bunun sonucunda antioksidan savunma mekanizmalarında görev yapan enzimler aktive olur. Ozon uygulaması iki şekilde değerlendirilebilir: sistemik ve lokal. Sistemik uygulama yöntemleri arasında majör otohemoterapi, minör otohemoterapi ve rektal insuflasyon yer alırken, lokal uygulama yöntemleri düşük basınçlı ozon uygulaması, transkütanöz ozon irigasyonu, subkutan ve intrakütanöz ozon uygulamasıdır. Maliyet etkin ve uygulaması basit bir yöntem olmakla birlikte, tekniğin uygulanmasında ve yan etkilerin yönetilmesinde deneyim gereklidiren_US
dc.description.abstractone is an antiseptic, immune-modulator, analgesic, and antiinflammatory gas with an unstable and powerful oxidizing effect. In biological media, ozone rapidly turns into oxygen and oxygen radicals, creating a moderate oxidative stress. Ozone is perceived as an oxidative threat in the body. This results in activation of the enzymes working in antioxidant defense mechanisms. Ozone application can be evaluated in two different ways: systemic and local. Among systemic application methods are major otohemotherapy, minor otohemotherapy, and rectal insufflation, while local application methods are low-pressure ozone application, transcutaneous ozone irrigation, subcutaneous and intracutaneous ozone application. It is a cost-effective and simple method to use; however, experience is needed in the application of the technique and management of the adverse effectsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.titleKas iskelet hastalıklarında ozon-oksijen tedavilerien_US
dc.title.alternativeOzone-oxygen therapies in musculoskeletal diseasesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume62en_US
dc.identifier.startpage183en_US
dc.identifier.endpage191en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record