Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltınbilek, Turgay
dc.contributor.authorÇolak, Tuğba Kuru
dc.contributor.authorDereli, Elif Elçin
dc.contributor.authorPehlivan, Yekta
dc.contributor.authorSancak, Süheyla Çavun
dc.date.accessioned2020-12-02T18:11:40Z
dc.date.available2020-12-02T18:11:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1019-1941
dc.identifier.issn1309-9469
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRZeE1EUTJOZz09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/4127
dc.description.abstractÖZET Amaç: Bu araştırma mekanik özellikte kronik bel ağrısı olan hastaların tedavisinde bel ağrısı okulu programının etkinliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Hastalar ve Yöntem: Kronik mekanik bel ağrısı tanısı konulan 59 hasta (35 kadın, 24 erkek) iki gruba ayrıldı. Her iki gruba üç hafta (15 seans) sıcak paket, konvansiyonel transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), terapotik ultrason uygulamalarıyla birlikte Williams ve mobilizasyon egzersizlerinden oluşan geleneksel fizik tedavi programı uygulandı. 1. gruba dahil edilen hastalara bu tedavi yöntemine ek olarak bel ağrısı okulu eğitimi verildi. Hastaların ağrısı (Görsel Analog Skala), depresyon (Beck Depresyon Ölçeği) ve fonksiyonel yetersizlik (Oswestry Sorgulama Formu) düzeyleri tedavi öncesi, sonrası ve tedavi bitiminden 4 hafta sonra değerlendirildi. Bulgular: Bel ağrısı okulu eğitimi verilen grubun ağrı skorları tedavi sonrası ve takip değerlendirmelerinde anlamlı düzeyde azaldı (p=0,000). Depresyon skorları her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı değişiklik göstermedi. Fonksiyonel yetersizlik düzeyi bel okulu eğitimi verilen grupta gelişme gösterdi (p=0,000). Takip değerlendirmesinde ağrı ve fonksiyonellik bakımından bel ağrısı okulu grubu daha üstün sonuçlara sahipti. Sonuç: Kronik mekanik bel ağrılı hastaların tedavisinde geleneksel fizik tedavi uygulamalarına ek olarak bel ağrısı okulu eğitimi verilmesi özellikle uzun dönemde ağrı ve fonksiyonelliğin iyileşmesinde olumlu etkiler sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of the study was to investigate the efficiency of back pain-school programs in the treatment of patients with chronic mechanical back pain. Patients and Methods: Fifty nine (35 females, 24 males) patients diagnosed with chronic mechanical back pain were divided into two groups. Both groups received traditional physical therapy consisting of hot pack, conventional transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), therapeutic ultrasound, Williams and mobilization exercises for three weeks (15 sessions). Patients in the 1st group received back pain-school program in addition. Patients were evaluated for pain (Visual Analogue Scale), depression (Beck Depression Scale) and functional disability (Oswestry Disability Index) before, after and 4 weeks after the treatment. Results: Pain scores were significantly reduced after treatment and in the follow up assessments (p=0.000) in the back pain school group. The depression scores did not differ significantly in both groups. Functional disability improved in the back pain school group (p=0.000). The back pain-school group had superior results in pain and function scores in the follow up assessment. Conclusion: Attending the back pain-school program in addition to traditional physical therapy in the management of patients with chronic back pain has positive effects on improving pain and function, especially in the long term.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleMekanik özellikte kronik bel ağrısı olan hastaların tedavisinde bel ağrısı okulu programının etkinliğien_US
dc.title.alternativeEfficiency of back pain-school program in the treatment of patients with chronic mechanical back painen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMarmara Medical Journalen_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.startpage107en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record