Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSaraçoğlu, Kemal Tolga
dc.contributor.authorBaygın, Ömer
dc.contributor.authorKafalı, İbrahim Haluk
dc.date.accessioned2015-07-29T12:04:44Z
dc.date.available2015-07-29T12:04:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSaracoglu KT, Baygin O, Kafali IH. Kyphoscoliosis and difficult airway management. FNG & Bilim Tıp Dergisi. 2015; 1(1): 43-47. doi: 10.5606/fng.btd.2015.009en_US
dc.identifier.issn2149-4401
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/726en_US
dc.description.abstractKyphoscoliosis is generally idiopathic and female dominant disease and the prevalence can vary between 0.3-15.3%. Anesthesia for both adult and pediatric patients with scoliosis can present a variety of challenges, because of some other diseases accompany to scoliosis. One of challenges is airway management. Problems with airway management may be fatal for patients. Basic preparations should be ready for airway management in a situation of unanticipated difficult airway. Besides there should be more than one plan and practitioners. If a strategy fails one should quickly change to another approach. Appropriate equipment beginning from laryngoscopes to a cricothyroid puncture kit should be available regarding practitioner’s experience on devices. Extubation of a patient with difficult airway is important as tracheal intubation. Low reintubation rates and patient comfort are the most important issues for the extubation of patients with difficult airway.en_US
dc.description.abstractKifoskolyoz genel olarak idiopatik ve kadın dominant bir hastalıktır ve prevalansı %0.3-15.3 arasında değişebilir. Eşlik eden bazı hastalıklar nedeniyle gerek erişkin gerekse de pediatrik skolyoz hastaları için anestezi birçok zorluklar içerebilmektedir. Zorluklardan biri havayolu yönetimidir. Havayolu yönetimiyle ilgili sorunlar hastalar için ölümcül olabilir. Beklenen yada beklenmeyen zor havayolu durumu için temel hazırlıklar hazır bulundurulmalıdır. Bununla birlikte birden fazla plan ve uygulayıcı olmalıdır. Eğer bir stratejide başarısızlık olursa hızlıca diğer yaklaşıma geçilebilmelidir. Uygulayıcının aygıtlar üzerindeki deneyimine göre laringoskoplardan krikoidotomi kitine kadar uygun ekipman bulundurulmalıdır. Bir zor havayolu hastasının ekstübasyonu trakeal entübasyon kadar önemlidir. Düşük reentübasyon oranları ve hasta konforu zor havayoluna sahip hastaların ekstübasyonu için en önemli konulardandır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.5606/fng.btd.2015.009en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectanesthesiaen_US
dc.subjectdifficult airwayen_US
dc.subjectkyphoscoliosisen_US
dc.subjectanestezien_US
dc.subjectzor havayoluen_US
dc.subjectkifoskolyozen_US
dc.titleKyphoscoliosis and difficult airway managementen_US
dc.title.alternativeKifoskolyoz ve zor havayolu yönetimien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1
dc.identifier.volume1
dc.identifier.startpage43
dc.identifier.endpage47
dc.contributor.authorIDTR184596en_US
dc.contributor.authorIDTR205926en_US
dc.contributor.authorIDTR55670en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record