Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCan, Fatma
dc.contributor.authorZiyrek, Murat
dc.contributor.authorErdem, Şükran
dc.contributor.authorCivan, Murat
dc.contributor.authorGörmüş, Uzay
dc.contributor.authorŞahin, Sinan
dc.contributor.authorÇiftçi, Çavlan
dc.date.accessioned2015-10-08T10:37:02Z
dc.date.available2015-10-08T10:37:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationCan F, Ziyrek M, Erdem Ş, Civan M, Görmüş U, Şahin S, Acar Z, Çiftçi Ç. The association between coronary atherosclerotic burden and asymmetric dimethylarginine, carotis intima media thickness and endothelial function. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 701-9. doi: 10.5543/tkda.2014.03272.en_US
dc.identifier.issn1016-5169
dc.identifier.urihttp://old.tkd.org.tren_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/816en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractObjectives: Detection of extent and severity of atherosclerosis using easy, non-invasive methods is of great importance. Atherosclerotic burden may be evaluated with the Gensini scoring system (GSS). Carotis intima media thickness (CIMT), plasma asymmetric dimethyl arginine (ADMA) level, and endothelial dysfunction are well known surrogate markers of atherosclerosis. The aim of this study was to evaluate the relationship between atherosclerotic burden determined by the GSS, and ADMA, CIMT and endothelial function. Study Design: Consecutive patients who had undergone coronary angiography were evaluated. 50 patients with acute coronary syndrome (ACS), 50 patients with stable coronary artery disease (SCA), and 50 patients with normal coronary arteries (NCA) were included. All subjects' GSS, ADMA, CIMT and endothelial functions were evaluated and compared.en_US
dc.description.abstractAmaç: Aterosklerozun şiddetinin ve yaygınlığının basit ve invaziv olmayan yöntemlerle tespiti oldukça önemlidir. Ateroskleroz yükü Gensini skor sistemi (GSS) kullanılarak belirlenebilmektedir. Karotis intima medya kalınlığı (KİMK), plazma asimetrik dimetilarjinin (ADMA) seviyesi ve endotel fonksiyon bozukluğu aterosklerozun iyi bilinen belirteçleridir. Bu çalışmanın amacı GSS ile tespit edilen ateroskleroz yükü ile ADMA, KİMK ve endotel fonksiyon bozukluğu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma planı: Koroner anjiyografi yapılmış olan ardışık hastalar değerlendirildi. Akut koroner sendromlu (AKS) 50 hasta, stabil koroner arter (SKA) hastalığı olan 50 ve koroner arterleri normal (NKA) 50 olgu çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan tüm olguların GSS, ADMA, KİMK ve endotel fonksiyonları ölçüldü ve karşılaştırıldı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürk Kardiyoloji Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.5543/tkda.2014.03272en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleThe association between coronary atherosclerotic burden and asymmetric dimethylarginine, carotis intima media thickness and endothelial function.en_US
dc.title.alternativeKoroner aterosklerozu yükü ile asimetrik dimetilarjinin, karotis intima medya kalınlığı ve endotel fonksiyonu arasındaki ilişki.en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurk Kardiyoloji Dernegi arsivien_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue8
dc.identifier.volume42
dc.identifier.startpage701
dc.identifier.endpage709
dc.contributor.authorIDTR141274en_US
dc.contributor.authorIDTR140960en_US
dc.contributor.authorIDTR141060en_US
dc.contributor.authorIDTR141058en_US
dc.contributor.authorIDTR34467en_US
dc.contributor.authorIDTR115014en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record