Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAltuğ, Tuncayen_US
dc.contributor.authorÇalıcıoğlu, İpek Pınar
dc.date.accessioned2014-06-06T08:43:58Z
dc.date.available2014-06-06T08:43:58Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationÇalıcıoğlu, İpek Pınar. (2011). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul : İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Globozoospermi Vakalarında Kalsiyum İyonofor Uygulamasının Etkileri.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/90en_US
dc.description04.09.2014 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.description.abstractİntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) sonrası total fertilizasyon başarısızlığı, sperm veya oosit kaynaklı pek çok faktörden kaynaklanabilir. En önemli sperm faktörleri immotil sperm ve globozoospermi diye adlandırılan yuvarlak başlı spermlerdir. Yuvarlak başlı spermler akrozomal membran ve akrozinden yoksundur. Bu yüzden onlar oosite penetre olma ve oositi aktive etme kapasitesine sahip değildir. Bu çalışmada önceki denemesinde düşük fertilizasyon oranı elde edilen, globozoospermik, en az 5 matür oosit elde edilen 37 çift incelenmiştir. İkinci denemelerinde tüm matür oositlere ICSI sonrası kalsiyum iyonofor tedavisi yapılmıştır. Akrozoma sahip olmayan globozoospermlerin ancak bu şekilde oosit aktivasyonunu sağlayabilmesi beklenir. ICSI’den 20 saat sonra yapılan fertilizasyon kontrolünde pronukleus değerlendirmesi yapılmıştır. Fertilize oositlerin mitotik bölünme evresi olan klivaj ve embriyo transferlerini takiben elde edilen gebelik oranları değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede, önceki denemelerinde düşük fertilizasyon oranına sahip olan veya total fertilizasyon başarısızlığı yaşayan hastalara, oosit aktivasyonu amacıyla yapılan Ca++ iyonofor uygulamasının fertilizasyon oranlarını anlamlı olarak arttırdığı gözlenmiştir. Fertilizasyon oranının artmasına bağlı olarak klivaj oranları ve vaka başına gebelik oranlarında da anlamlı artış gözlenmiştir. Ca++ iyonoforun globozoospermik vakaların fertilizasyonu, klivajı ve vaka başına gebelik oranları üzerinde etkili olduğu söylenebilse bile canlı doğum oranlarıyla ilgili fikir sahibi olabilmek için daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractTotal fertilization failure after ICSI may be explained by different factors related to oocyte or semen characteristics. The most important semen factors are total immotile or round-headed spermatozoa called globozoospermia. Round-headed spermatozoa lack the acrosomal membrane and acrosin contents. Therefore they not only lack the capacity of penetrate oocytes but also are deficient in their oocyte-activating capacity. In this study, 37 patients of globozoospermia with a previous low fertilization rate, whose wife is under the age of 38 and has at least 5 mature oocytes. On their second attempt, all the MII oocytes were treated with ICSI , followed by calcium ionophore oocyte activation. Therefore oocyte activation can be possible with akrosom free globozoospermia. The fertilization control has been made 20 hours after ICSI by pronukleus check. It has been observed during the evaluation carried out that fertilization rate of the application of Ca++ ionophore applied with the purpose of oocyte activation to the patients who has lower fertilization rate or total fertilization in previous studies, has been increased expressively. Also it has been observed that cleavage rates and gestation rates per incidence depending on fertilization rates have been increased expressively. Even thought it may be said that the fertilization of globozoospermia incidences of Ca++ ionophore is effective on gestation rates per incidence and cleavage, more extensive studies must be done in order to gain insight about live birth rates.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectakrozinen_US
dc.subjectkalsiyumen_US
dc.subjectspermen_US
dc.subjectsperm başıen_US
dc.subjectspermatozoaen_US
dc.subjectiyonoforlaren_US
dc.subjectacrosinen_US
dc.subjectcalciumen_US
dc.subjectsperm headen_US
dc.subjectionophoresen_US
dc.titleGlobozoospermi vakalarında kalsiyum iyonofor uygulamasının etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of calcium ionophore application on globozoospermic casesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorIDTR141520en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record