Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci Yıldırım, Tuba
dc.contributor.authorSoyaltın, Utku Erdem
dc.contributor.authorYıldırım, Mustafa
dc.contributor.authorKumbaracı, Mert
dc.contributor.authorKöse, Şükran
dc.contributor.authorAkar, Harun
dc.date.accessioned2016-03-09T10:06:26Z
dc.date.available2016-03-09T10:06:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationDemirci Yildirim T, Soyaltin UE, Yildirim M, Kumbaraci M, Kose S, Akar H. [Assessment of diabetic foot infections treated in palliative care unit of our hospital]. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2016;2(1):12-15. doi: 10.5606/fng.btd.2016.003en_US
dc.identifier.issn2149-4401
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/917en_US
dc.identifier.urihttp://ibufntd.istanbulbilim.edu.tr/en_US
dc.descriptionİzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesien_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada hastanemizin palyatif bakım biriminde diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastalara uygulanan tedavi ve palyatif bakım hizmetleri değerlendirildi. Hastalar ve yöntemler: Hastanemizin 12 Haziran 2013’te açılan palyatif bakım biriminde açılış tarihinden itibaren tedavi gören, diyabetik ayak enfeksiyonu tanısı konulmuş dokuz erkek hastanın (ort. yaş 51.37±11 yıl; dağılım 38-66 yıl) dosya bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Hastaların diyabet yaş ortalaması 9.12±6.9 yıl idi. Dört hasta daha önce diyabetik ayak enfeksiyonu nedeniyle amputasyon geçirmişti. Hastaların hepsi intensif insülin tedavisi almakta idi. Hastaların ortalama glikozillenmiş hemoglobin değeri 9.2±3.7, ortalama açlık kan şekeri değeri 178 mg/dL ve tokluk kan şekeri değeri 262 mg/dL idi. Hastalara uygulanan başlıca tedaviler kan şekeri regülasyonu, palyatif destek, kombine geniş spektrumlu antibiyoterapi, günlük yara pansumanı ve hiperbarik oksijen tedavisi idi. Ayrıca, diyabetik hasta eğitimine önem verildi. Sonuç: Diyabetik ayak enfeksiyonu tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Hastalık yönetiminde dahiliye, ortopedi, enfeksiyon hastalıkları kliniği ve yara bakım hizmetleri rol almaktadır. Diyabetik hastalar için diyabetik ayak dahil diyabetin tüm komplikasyonlarına ilişkin farkındalık eğitimlerinin bu hastalığın yönetiminin önemli bir parçası olduğu kanaatindeyiz.en_US
dc.description.abstractObjectives: This study aims to assess the treatment administered in patients with diabetic foot infections and palliative care services in the palliative care unit of our hospital. Patients and methods: File information of nine male patients (mean age 51.37±11 years; range 38 to 66 years) treated in our hospital’s palliative care unit as of its opening date of 12 June 2013 and diagnosed as diabetic foot infection was retrospectively analyzed. Results: Patients’ mean diabetes age was 9.12±6.9 years. Four patients had previously undergone amputation due to diabetic foot infection. All patients were receiving intensive insulin therapy. Patients’ mean glycosylated hemoglobin value was 9.2±3.7, mean fasting blood glucose value was 178 mg/dL, and postprandial blood glucose value was 262 mg/dL. Primary treatments administered in patients were blood sugar regulation, palliative support, combined broad-spectrum antibiotherapy, daily wound dressing, and hyperbaric oxygen therapy. Also, diabetic patient training was prioritized. Conclusion: The treatment of diabetic foot infection requires a multidisciplinary approach. Internal medicine, orthopedics, infectious diseases clinic, and wound care services are involved in disease management. We believe that awareness trainings for diabetic patients regarding all complications of diabetes including diabetic foot are a significant part of the management of this disease.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.5606/fng.btd.2016.003en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectdiyabeten_US
dc.subjectayak ülserlerien_US
dc.subjectönlemeen_US
dc.subjectdiabetesen_US
dc.subjectfoot ulcersen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.titleHastanemizin palyatif bakım ünitesinde tedavi gören diyabetik ayak enfeksiyonlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of diabetic foot infections treated in palliative care unit of our hospitalen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1
dc.identifier.volume2
dc.identifier.startpage12en_US
dc.identifier.endpage15
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record