Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMendi, Başak
dc.date.accessioned2016-06-22T11:15:09Z
dc.date.available2016-06-22T11:15:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMendi B. [Role of social media in health communication: Current practices in the world and Turkey]. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 2015; 11(44): 275-290. doi: 10.14783/od.v11i44.5000080015en_US
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttp://e-dergi.marmara.edu.tr/maruoneri/article/view/5000011425en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/998en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu.en_US
dc.description.abstractSağlık iletişimi disiplini son yıllarda çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önem kazanmış, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve geliştirilen stratejilere ağırlık verilmiştir. Sağlık iletişimi alanının kapsadığı temel konu başlıklarından biri sağlığın geliştirilmesidir. Özellikle kronik hastalıkların yaygınlaşması ile önemi artan ve disiplinlerarası çalışmayı gerektiren sağlığın geliştirilmesi stratejilerinin planlanmasında ve uygulanmasında iletişim çalışmaları önemli role sahiptir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile bu uygulamaların kapsamı değişmiş, geleneksel yöntemlerin yanında özellikle sosyal medya araçlarının kullanımı artış göstermiştir. Sosyal medyanın bu kapsamda kullanımı, kullanıcıların aktif katılımına olanak vermekte, sağlık iletişimi programları kapsamında toplum sağlığını etkilemek için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle günümüzde sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisini ve sağlığı geliştirme uygulamalarındaki rolünü ve etkililiğini değerlendiren çalışmalar önem taşımaktadır. Bu çalışmada, sağlık iletişimi alanının temelini oluşturan sağlığın geliştirilmesi uygulamalarında ve eylem planlarında sosyal medya kullanımının etkileri ve getirdiği olanaklar, farklı ülkeler ve stratejiler bağlamında tartışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractHealth communication discipline has gained importance and health communication studies and strategies have been emphasized in recent years in Turkey. Health promotion is one of the main topics in the field of health communication. Health promotion, which has grown in importance especially with the increase in prevalence of chronic diseases, requires interdisciplinary studies. Communication studies have a crucial role in planning and practising health promotion strategies. With the developments in new communication technologies, use of social media tools in heatlh communication has increased recently. Use of social media enables users active participation and offers new opportunities to improve public health outcomes. For this reason, it’s essential to carry out studies evaluating the effects of social media on society and the role of social media in health promotion practices. This paper examines the role of social media as an effective tool in health promotion practices and action plans, within the context of different countries and strategies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.14783/od.v11i44.5000080015en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectsağlık iletişimien_US
dc.subjectsağlığın geliştirilmesien_US
dc.subjectsosyal medyaen_US
dc.subjecthealth communicationen_US
dc.subjecthealth promotionen_US
dc.subjectsocial mediaen_US
dc.titleSağlık iletişiminde sosyal medyanın kullanımı: Dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalaren_US
dc.title.alternativeRole of social media in health communication: Current practices in the world and Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi Öneri Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokuluen_US
dc.identifier.issue44
dc.identifier.volume11
dc.identifier.startpage275
dc.identifier.endpage290
dc.contributor.authorIDTR104779en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record